Mexico Index Language index

'Achai Jesu-Krijtota-Betana Juu'u Tu'ii Nok-Lutu'uria

Bwé'ituk kaábe yeú-bé'eeka, sí'ime, Liójta-bíchapo káa-tú'iik yá'ari. 'Íntok sí'ime, Liójta-bíchapo tú'isi 'áet bém mabét-túnee'ut, tókti kaíta 'ámet 'ayúkai. Romáanom 3:23

Bwé'ituk wépulsi jíba, júka'a káa-tú'iik bo'ó-jóoriawamta, yée-bittua'u, káa-tú'isi tawáka, kókkowame junáa'a. Táa Liójta-bétana, yée 'á'a mikbáe'u, júu'u jíba-yúu-jíapsiwame junáa'a, 'itóm 'áchai Jesú-kríjtota-mák 'éaka 'á'a súalekai. Romáanom 6:23

Bwé'ituk 'emé'e, jíba júka'a Liójta junúen yée 'á'a nák-tá'aa'abetchí'ibo, 'emé'e jínne'urim, két 'áchai Jesú-kríjtota 'emé'e 'á'a súalekai. 'Íntok 'iníi'i súalwame, káa jitása 'emó-bétana tú'iika 'enchím yá'ari, 'ála 'iníka'a 'emé'e Liójta-bétana 'á'a míkri. 'Iníi'i, káa jitása senúk tú'iik 'á'a yá'ari-betchí'ibo wéye, junúen-sán 'iníat kaábe 'áu ché'ewarinee. 'Epéesiom 2:8-9

Táa júu'u seénu 'íntok, yá'uraapo tékilekame, 'iníi'i 'amáu mékka taáwak. 'Iníi'i 'íntok kía téekau-bícha júni'i káa jikáu bítchubaekai, 'ála táupo 'áu chónaka 'íntok: "'Óo 'émpo, 'áchai Liós, née jiókole, káa-tú'ii-yoémta," tí 'áu jiíak. Luúkas 18:13

"Bwé'ituk júu'u Liós, 'iním 'ániapo júka'a yoémraata, túa 'á'a nákekai, 'áapo júka'a wépul 'á'a yoémiata, jiókot 'áu 'á'a bítnee'ebetchí'ibo 'á'a sú'u-tójak. Junúen-béja, sí'ime júme'e 'á'a súaleme, 'iníme'e, káa jíba-betchí'ibo kókkoka, táa 'ála 'iníme'e, jíba-yúu-jíapsiwamta bém bítnee'ebetchí'ibo. Júu'u Liós, káa júme'e 'iním bwíapo jíapsame, káa-tú'isi 'ám tawáabaekai, júka'a 'á'a yoémiawa 'á'abo 'á'a bíttauk. Táa 'ála 'áapo, 'iníme'e jínne'ubaekai." Jóan 3:16-17

Júu'u káa-tú'iika 'emóu wéyeme, 'enchím 'áet jí'op'éa'u, káa 'áma-bútti 'emóu 'aúnee. 'Íntok jíba júu'u 'iním, kaábe yéu-bé'eeka, 'itóu 'aúkame-bénanee. Táa 'emé'e káa jaín 'éaka, Liójtat yoém'éenee. Bwé'ituk 'áapo júu'u Liós, káa náa-búujtia 'íntok, káa 'enchím 'áu yumá'alaa-bépa 'íntok 'emóu 'á'a 'aútuanee. Táa 'ála júka'a 'enchím 'áet jí'op'éa'u káa-tú'iik 'emóu wéyeo, júnak két 'áapo júu'u Liós, 'enchím káa 'áet jí'opne'ebetchí'ibo, 'enchím 'áet 'aníanee. 'Íntok junúen-béja, 'emé'e káa 'áet jí'obeka, 'áma yéu-kátnee. 1 Koríntiom 10:13

Junúen-sán, 'ínen né 'á'a lútu'uriatuka'apo jú'unea, Liójta jíba 'itóm 'á'a nákne'ebetchí'ibo, kaíta 'itóas 'ayúka'apo. Kía kókkowamta 'itóm májjaunee'u júni'i. 'Íntok kía 'iním jíapsaka, béttesi 'itóu 'ayúkame júni'i. 'Íntok kía júme'e 'ánkelesim júni'i. 'Íntok kía júme'e 'iním yó'o-nésauweme júni'i. 'Íntok kía káa bíttaka júni'i, júka'a bébeje'erita-bétana 'útte'ata jípweeme júni'i. 'Íntok kía 'iníme taéwaimmet 'ayúkame. Íntok kía júu'u chúkula yéu-machíaneeme júni'i. 'Íntok kía júm téekau 'ayúkame 'íntok 'iním bwíapo 'ayúkame júni'i. Íntok kía jíta tá'abwika júka'a Liójta jú'unaktei júni'i, túa kaíta, 'áapo'ik 'áchai Liójta, 'itóm 'áchai Jesú-kríjtota 'itó-betchí'ibo 'á'a yáaka'ue itóm 'á'a nák-jiókolee'u 'itóm 'á'a jú'uneiyaatuaka'u-bétana 'iníka'a 'á'a béje'eka 'itóm 'á'a koptátuaneeme Romáanom 8:38-39

Bwé'ituk, 'itóm 'áchai Jesú-kríjtota yáaka'ue, júu'u nésauri-jí'ojtei, káa 'íntok 'á'a 'útte'atune'ebetchí'ibo, junáma-tájtia 'á'a tawáak. 'Íntok két, 'í'an, sí'ime júme'e 'á'a súaleme, Liójta-bétana 'ám tú'u-mabéttébo. Romáanom 10:4

Bwé'ituk 'áapo'ik-bétana nók-lútu'uriapo 'ínen jiía: Wásuktiat 'enchím 'anía'éa'ut né 'enchí jíkkajak. 'Íntok taéwait 'enchím 'áa jínne'uitunee'ut, né 'enchí jíkkajak. Máa 'í'an junáa'a júu'u wásuktia, 'ém 'áet 'aníanaa'u. 'Íntok 'iníi'i taéwai junáa'a, 'ém 'áa 'áet jínne'uitunee'u. 2 Koríntiom 6:2

'Iníka'a bémpo jíkkajisukai, 'iníme'e, bém sióksi 'éa'u 'amét 'ayúkan, 'íntok júe Peó'otéamtau 'íntok júme'e waáte Kríjtota yéu-pú'arimmeu náttemaek: --'Itó-mák wérim, 'itóm téjwaanee 'inía-bétana, jaísa tá 'année, tí 'ámeu jiákai. Júnako júu'u Peéo: --Liójta-bíchapo 'emé'e, káa-tú'iikut-bétana 'emó temáeka 'á'a koptánee. 'Íntok wée'epulaka, 'emé'e Jesúujtau-bícha nokáka, 'áe-betchí'ibo 'emó bató'owaa-tébonee junúen 'enchím káa-tú'uwa-yá'arimmet 'enchím jiókoinaa'abetchí'ibo. 'Íntok junúen 'áapo júu'u Liós, júka'a 'áapo'ik-bétana 'á'a tú'u-jíapsita 'enchím 'á'a míknee, tí jiíak. Kríjtota Yéu-Pú'arim Yá'ari 2:37-38

Íntok 'emé'e 'iním Liójta-bétana 'á'a tú'ure'epo 'áman, beméla jíapsiwamta máktaka, 'áapo'ik 'enchím jíapsi'íi'aa'abénasia, 'iníae 'emó 'aníaka jíapsinee. 'Inía-bétana 'emé'e Liójta-bétana, túa machísi lútu'uriataka, sí'imem-bíchapo 'ámma'ali jíapsiwame íntok káa-túu'iika kaíta 'emót 'ayúka bíttukai. 'Epéesiom 4:24

Romáanom

Bwé'ituk kaábe yeú-bé'eeka, sí'ime, Liójta-bíchapo káa-tú'iik yá'ari. 'Íntok sí'ime, Liójta-bíchapo tú'isi 'áet bém mabét-túnee'ut, tókti kaíta 'ámet 'ayúkai. Romáanom 3:23

Liójta nók-lútu'uriapo 'iníen 'á'a jí'ojtei'ibénasia: Kaábe 'aáne, sí'imeku tú'ii-yoéme. Wée'epulaka juní'i kaábe. Romáanom 3:10

Bwé'ituk wépulsi jíba, júka'a káa-tú'iik bo'ó-jóoriawamta, yée-bittua'u, káa-tú'isi tawáka, kókkowame junáa'a. Táa Liójta-bétana, yée 'á'a mikbáe'u, júu'u jíba-yúu-jíapsiwame junáa'a, 'itóm 'áchai Jesú-kríjtota-mák 'éaka 'á'a súalekai. Romáanom 6:23

Junúen-sán, 'iním wépul yoémta káa-tú'isi 'aúka'abetchí'ibo, 'iním káa-tú'iik 'á'a 'aú-taíteka'abénasia, 'íntok júu'u kókkowame júni'i júe káa-tú'iik bo'ó-jóoriawamta-betchí'ibo 'iníen 'aáyuk. 'Iníen-sán két, júu'u kókkowame sí'imemmeu chúpuk, bwé'ituk sí'ime káa-tú'iik yá'ala. Romáanom 5:12

Bwe'ituk, kaáchin 'itóm 'ito jínne'u-machíako, júu'u 'áchai Jesú-kríjto, túa júe taéwait 'áu yéu 'á'a pú'arit, sí'ime káa-tú'iik yoémraata-betchí'ibo muúkuk. Romáanom 5:6

Táa 'áapo júu'u Liós, tú'isi 'itóm 'á'a náke'u, 'itóm 'á'a jú'uneiyaatualaa, 'áchai Jesú-kríjtota, 'itó-betchí'ibo 'á'a mukúka'ue 'áman. Ketún junúen 'itóm káa-tú'ii-yoémemtuko júni'i. Romáanom 5:8

Táa 'áapo'ik Liójta-bétana 'á'a yoémiatuka'apo, 'útte'ata 'á'a jípwe'epo, Liójta tú'u-jíapsie 'aníawaka junúen jú'uneiyuaawak, kókkoarim-násuk 'á'a jíabijteka'abetchí'ibo. Túa junáa'a júu'u 'itóm 'áchai Jesú-kríjto. Romáanom 1:4

Bwéituk jú'uneate, 'áchai Jesú-kríjtota junúen, séjtul kokkóarim-násuk jíabijtesukai, két, jakwóo-júni'i, káa júchi 'á'a múkne'epo. Júu'u kókkowame, jakwóo-júni'i 'áu yumá'abetchí'ibo, káa 'íntok 'útte'ata jípu'unee. Romáanom 6:9

Bwé'ituk, 'émpo, 'áchai, Jesú-kríjtota 'emó yó'owak, tí juébenam-bíchapo 'á'a téuwaaka'ateko, 'íntok túa lútu'uriapo, 'áapo'ik kókkoarim-násuk, Liójta 'á'a jíabijteka'u súale'eteko, 'émpo jínne'uitunee. Romáanom 10:9

Táa két 'ínen 'á'a jí'ojtei'ibénasia: "Jábetaka júni'i, wáa'a túa júnen jiáka, júe 'itóm yó'owabeu-bícha, 'áapo'ik 'á'a jiókolinee'u 'a'áwame, junáa'a jínne'ui-túnee," tí jí'ojtei. Romáanom 10:13

Junúen-sán, 'ínen né 'á'a lútu'uriatuka'apo jú'unea, Liójta jíba 'itóm 'á'a nákne'ebetchí'ibo, kaíta 'itóas 'ayúka'apo. Kía kókkowamta 'itóm májjaunee'u júni'i. 'Íntok kía 'iním jíapsaka, béttesi 'itóu 'ayúkame júni'i. 'Íntok kía júme'e 'ánkelesim júni'i. 'Íntok kía júme'e 'iním yó'o-nésauweme júni'i. 'Íntok kía káa bíttaka júni'i, júka'a bébeje'erita-bétana 'útte'ata jípweeme júni'i. 'Íntok kía 'iníme taéwaimmet 'ayúkame. Íntok kía júu'u chúkula yéu-machíaneeme júni'i. 'Íntok kía júm téekau 'ayúkame 'íntok 'iním bwíapo 'ayúkame júni'i. Íntok kía jíta tá'abwika júka'a Liójta jú'unaktei júni'i, túa kaíta, 'áapo'ik 'áchai Liójta, 'itóm 'áchai Jesú-kríjtota 'itó-betchí'ibo 'á'a yáaka'ue itóm 'á'a nák-jiókolee'u 'itóm 'á'a jú'uneiyaatuaka'u-bétana 'iníka'a 'á'a béje'eka 'itóm 'á'a koptátuaneeme Romáanom 8:38-39

'Itóm 'áchai Liós

'Itóm 'áchai Liós, téekau kátekame. 'ém yó'orinaa'u 'éu lútu'uriatunee. Ché'a yó'otaka 'ém nésaunee'u, 'inim 'itómaktunee. Júu'u 'ém jóo'íi'aa'u 'iním yá'atunee. Jíba junáen téekau 'á'a jóowa'abénasia. Júka'a bwá'awamta jíba 'itóu bé'eemta, 'í'an 'itóu 'aútuanee. Káa-tú'iik 'itóm yá'arit 'itóm jiókoinee. Junúen 'itóm júme'e káa-tú'iik 'itóu yáakame 'itóm 'ám jijíokoe'ebénasia. 'Únnaa 'itóm 'áe jí'obilaanaa'u, káa 'itóu 'aútuanee. 'Ála, bébeje'erita-bétana 'itóm jínne'unee. Bwé'ituk júu'u ché'a yó'otaka sí'ime 'útte'ata jípweeka 'ém nésauwee'u, 'íntok júu'u yó'orisi-maísi 'ém 'éiyaanaa'u, jíba-yúu-betchí'ibo 'éu 'áunee. Túa junúentunee. Matéeo 6:9-13
Mexico index Language index